اجاره زمین در اسلامشهر

کدفایل:42036

مساحت زمین:1800متر برق:50آمپر

اجاره ماهانه:25/000/000میلیون تومان

مساحت زمین:6000متر سوله :450متر

قیمت اجاره :ماهانه 17/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444