اجاره زمین در آزادگان 15هزار متر

کدفایل:41641

مساحت کل:15000متر

کاربری:کشاورزی برق:200آمپر دفتری:18متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444