اجاره زمین جاده مخصوص کرج

مساحت کل: ۷۲۰۰ متر مربع

اداری: ۴۵ متر مربع           آب: دارد                   تلفن: دارد                            نگهبانی: دارد

شماره تماس:09202020444

اجاره ماهیانه: ۲۰ میلیون تومان

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

اجاره زمین جاده مخصوص کرج,اجاره پارکینگ جاده مخصوص کرج

16/02/1396 11:26