اجاره زمین بر جاده قدیم 5000متر

کدفایل:41944/ مساحت کل:5000متر/ قیمت:متری 3 میلیون تومان/ تلفن:09193354736/