اجاره رستوران در بلوار کشاورز240متر

کد فایل: 37232

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 240 آب: دارد برق: دارد ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد سرمایش و نوع آن: دارد