اجاره دامداری در واوان2000متر

کد فایل: 37076

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2000 آب: دارد متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد