اجاره تجارى ادارى در شهر قدس

۰۹۱۲۳۰۴۰۵۲۶

صنعتی، کشاورزی و تجاری

شهر قدس

متراژ:۳۰۰

ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان