اجاره باغ تالار|شهریار

اجاره باغ تالار|شهریار

کدملک : ۳۸۸۴۶

مساحت کل :  ۲۶۰۰      |  مساحت نگهبانی :  ۵۰ متر |   مساحت دفتری: ۱۰۰ متر |     سریداری : ۱۵ متر

آب :   دارد       برق:  ۲۵ آمپر      نوع سند: ۶ دانگ       

ودیعه : ۱۰۰ میلیون  اجاره ماهانه : ۱۰ میلیون

 شماره تماس:09202020444

اجاره باغ تالار شهریار,باغ تالار,باغ تالارشهریار,اجاره باغ تالارشهریار