اجاره انبار کمربندی اندیشه | ۵۰۰۰ متر

اجاره انبار  کمربندی اندیشه | ۵۰۰۰متر

مساحت کل: ۵۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۳۰۰۰ متر مربع

کاربری: صنعتی / آب: دارد/برق: دارد/ تلفن: دارد/سند: ۶ دانگ

اداری: ۱۵۰ متر مربع  /کف محوطه: آسفالت  /کف سالن: بتن  

اجاره ماهیانه: ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان