اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۵۴۷

مساحت کل : مشاع/ مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری:۱۲

برق :  دارد ۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰      / اجاره ماهیانه :  ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   
اجاره سالن,اجاره سوله,اجارهانبار جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص,اجاره انبار ,اجاره انبارجاده مخصوص ( شهید لشگری)،اجاره مخصوص کرج٫اجاره انبار جاده مخصوص (شهید لشگری)

9 بهمن 1395 12:53