اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج

کد ملک :۳۹۰۹۴

مساحت کل : ۲۷۰/ مساحت سالن:۱۷۰ /مساحت دفتری:۲۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۶۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه : ۵۰میلیون       /  اجاره ماهیانه :۵/۵۰۰میلیون

تلفن تماس: 09202020444

اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره انبار جاده مخصوص کرج,اجاره انبار جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫انبار جاده مخصوص