اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۸۹۸

مساحت کل :۴۰۰۰ آب: شهر

برق :  دارد۲۵آمپر

شماره تماس:09202020444

قیمت کل: اجاره متری ۶۰۰۰ تومان

انبار رو باز ۴ دیواری

اجاره  انبار سالن,اجاره سوله,اجاره انبار سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجارهانبار سالن جاده مخصوص کرج,اجاره انبار سوله جاده مخصوص ,اجاره انبار سالن سوله جاده مخصوص ٫سالنانبار جاده مخصوص