اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۸۹۸

مساحت کل :۴۰۰۰ آب: شهر

برق :  دارد۲۵آمپر

شماره تماس:09202020444

قیمت کل: اجاره متری ۶۰۰۰ تومان

انبار رو باز ۴ دیواری

اجاره  انبار سالن,اجاره سوله,اجاره انبار سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجارهانبار سالن جاده مخصوص کرج,اجاره انبار سوله جاده مخصوص ,اجاره انبار سالن سوله جاده مخصوص ٫سالنانبار جاده مخصوص
این مطلب یا آگهی رو هم بخون  اجاره سالن سوله جاده مخصوص