اجاره انبار شور آباد

اجاره انبار شور آباد

کد ملک :۳۷۹۱۰

مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد۳۲آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

ودیعه : قیمت کارشناسی
اجاره انبار شور آباد ,اجاره سوله,اجاره انبار شور آباد,اجاره انبار شور آباد,اجاره انبار شور آباد,اجاره سوله انبار شور آباد,اجاره انبار شور آباد  انبار شور آباد