اجاره انبار شهرری

اجاره انبار شهرری

کد ملک :۳۷۹۷۰

مساحت کل :۴۰۰۰

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۲۷/۰۰۰ تومان
اجاره انبار,اجاره سوله,اجاره انبار شهرری فدائیان اسلام,اجاره انبار شهرری ، اجاره انبار شهرریفدائیان اسلام,اجاره انبار,اجاره انبار شهرری فدائیان اسلام