اجاره انبار سالن ۳۰۰۰ متر در جاده مخصوص

اجاره انبار سالن
جاده مخصوص کرج
۳۰۰۰ متر زمین
۱۵۰۰ متر سوله
اداری ۲۰۰ متر مستقل
⚡️ ۴۰۰ آمپر برق
✳️ چاه آب ، انبار ، تولید