اجاره سوله سالن جاده مخصوص

اجاره سوله سالن |جاده مخصوص

مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |

تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد|کف سالن:بتن|کف محوطه:آسفالت|سند: ۶ دانگ

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن جاده مخصوص |سالن جاده مخصوص | اجاره سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص