فروش زمین جاده مخصوص

فروش زمین|جاده مخصوص

مساحت کل : ۲۰۰۰متر |نوع کاربری صنعتی |سند:۶ دانگ

فروش زمین جاده مخصوص |فروش جاده مخصوص |

تلفن تماس: 09202020444