اجاره انبار سالن |جاده مخصوص ۴۰۰۰ متر

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص

مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۲۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |

مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۳ فاز ۲۵ آمپر|

تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد