اجاره انبار در شهرک استقلال3656متر

کدفایل:40534/ 4هکتار مشاع/ 3656 سالن/200آمپر برق/ 100متر اداری/قیمت متری 35هزار تومان/شماره تماس:09202020444