اجاره انبار در خیابان خلیج520متر

کد فایل: 37264

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

، نوع کف سالن: بتن و ایپوکسی ، آب: شهر متراژ سوله: 520 برق: 32 آمپر مساحت اداری: 90 ، گاز: داردتعداد خط تلفن: دارد