اجاره انبار در جاده قدیم 80متر

کد فایل: 35014 ، کل زمین: 150
آب: شهری سوله: 80
برق: 150 آمپر
گاز: دارد
تلفن: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی