اجاره انبار در جاده قدیم 70000متر

کد فایل: 37185

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 70000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه برق: سه فاز 600 آمپر/ ارتفاع دیوار: 7