اجاره انبار |جاده مخصوص ۴۰۰۰ متر

اجاره انبار جاده مخصوص

مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |

مساحت اداری : ۲۵۰ متر | برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر|

تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد لوله کشی | گاز : دارد