اجاره انبار جاده مخصوص کرج

املاک صنعتی فتح

اجاره انبار جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۷۸۸

مساحت کل : ۸۰۰/ مساحت سالن: ۳۰۰/مساحت دفتری: ۵۰

برق :  دارد۲۵آمپر       /   تلفن :  دارد  ۴خط   / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :    ۳۰/۰۰۰/۰۰۰    / اجاره ماهیانه :     ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فقط سوله ۳۳۰ متری برای اجاره موجود است.
اجاره انبار جاده مخصوص ,اجاره  انبار ,اجاره انبار جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص  کرج,اجاره انبار ,اجارهانبار ,اجاره انبار ,اجاره انبار جاده مخصوص,اجارهانبار جاده مخصوص