اجاره انبار جاده قدیم

اجاره انبار جاده قدیم

کد ملک :۳۸۲۵۴

مساحت کل ۴۵۰۰/ مساحت سالن۱۵۰۰/مساحت دفتری:۱۶۰ /سرایداری:

برق :  دارد ۳فاز     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه :۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان        /  اجاره ماهیانه :۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

شماره تماس:09202020444

اجاره انبار, انبار,اجاره انبار جاده قدیم جاده قدیم اجاره انبار جاده قدیم ، اجاره انبار جاده قدیم کرج جاده قدیم,اجاره انبار,اجاره انبار جاده قدیم