اجاره انبار آیت الله سعیدی

املاک صنعتی فتحاجاره انبار آیت الله سعیدی

کد ملک :۳۸۰۳۷

مساحت کل :۶۰۰

برق :  دارد سه فاز      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قابل تبدیل
اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار آیت الله سعیدی,اجاره انبار آیت الله سعیدی,اجاره انبار آیت الله سعیدی  ،اجاره انبار آی الله سعیدی