اجاره انبار آزادگان

اجاره انبار آزادگان

کد ملک :۳۷۹۳۶

مساحت کل : از ۲۰۰ تا ۲۱۰۰ متر

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :  متری ۱۷/۰۰۰ تومان
اجاره انبار یافت آباد,اجاره انبار آزادگان سعیدی,اجاره انبارآزادگان سعیدی,اجاره انبارآزادگان سعیدی یافت آباد، اجاره انبار آزادگان,اجاره انبار,اجاره انبارآزادگان سعیدی یافت آباد