اجاره انباری 1200 متر در ارومیه

ارومیه، جاده چی چست

نوع ملکصنعتی
متراژ۱,۲۰۰

انبارها با متراژهای متفاوت و قیمت مناسب برای هر متراژ البته یکجا هم به اجاره واگذار میشود ، محوطه بیرونی انبارها برای تردد وسایل نقیله سنگین من جمله تریلی وسیع میباشد .ونهایتا انبارها در کیلومتر۳ جاده چی چست بالاتر پاکدیس و بر حاده میباشد .اگر مبلغ درج نشده بخاطر متفاوت بودن متراژ هست ولی رهن سه برابر اجاره ماهانه هر انبار میباشد .

شماره تماس: ۰۹۱۴۴۴۱۷۴۹۲