اجاره اداری 65متر در ایران خودرو

کدفایل:41913/دارای امکانات/وریعه :100میلیون تومان/اجاره:5 میلیون تومان/شماره تماس:09202020444