اجاره اداری در شادآباد67متر

کد فایل: 37143

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 67 ، آب: دارد نوع کف محوطه: ، برق: داردگاز: دارد تعداد خط تلفن: 2