اجاره اداری | جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر

اجاره  اداری|جاده مخصوص

مساحت کل : ۱۰۰۰متر | نوع کاربری اداری

مساحت اداری : ۱۰۰۰متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : تک فاز

تلفن : ۴ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد|کف سالن:سنگ