اجاره آشپزخانه شهر قدس

املاک صنعتی فتحاجاره آشپزخانه شهر قدس

کد ملک :۳۸۶۵۹

مساحت کل :۲۵۰  /مساحت دفتری: ۵۰

برق :  دارد  ۲۵آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۵۰ میلیون       /  اجاره ماهیانه :۳ میلیون
کاملان بهداشتی با امکانات آشپزخانه
اجاره آشپزخانه شهر قدس ,اجاره آشپزخانه قلعه حسن خان,اجاره آشپزخانه شهر قدس،اجاره آشپزخانه قلعه حسن خان ، شهر قدس