اجاره آشپزخانه در مخصوص200متر

کدفایل:41761/مساحت کل:630متر/سالن:200متر/دارای امکانات/اداری 30متر/دارای سردخانه/ودیعه:100میلیون/اجاره:7میلیون/شماره تماس:09125100139/